ŽIVI SVIJET JADRANSKIH PLAŽA I OBALA

Kategorija: Osnovne škole
Cijena: 40,00 Kn 20,00 Kn
+

Maja Novosel - Miljenko Marukić

Ova knjiga opisuje česte morske organizme koje možete susresti duž obala Jadranskoga mora. Neki od tih organizama žive uz sam rub mora, u pojasu plime i oseke, a neki malo dublje. Pogledajte ih, fotografirajte, ali ih nemojte ponijeti sa sobom. Posebno nemojte ubijati organizme i uništavati njihova naselja. Svaki je organizam, čak i onaj najsitniji, važan – kako za dobrobit mora, tako i za našu vlastitu dobrobit. Zapamtite: more je živo! Svatko od nas može i mora pomoći da tako i ostane. Uživajte u moru i čuvajte ga!

dr. sc. Maja Novosel

Upit o proizvodu