Uvod u državu i pravo

Kategorija: Škola za život
Cijena: 16,50
+

Radoslava Gregov  Vesna Pegan                                                                                                                                            Udžbenik za učenice i učenike srednje strukovne škole, buduće upravne referentice i referente, poslovne tajnice i poslovne tajnike.

 

Privitci:

Upit o proizvodu