Viša matematika

Zrinka Vidović-Tisanić

 

Zbirka riješenih zadataka.

Područja: Trostruki integral, Vektorske i skalarne funkcije polja, Diferencijalni operatori na vektorskim i skalarnim poljima, Krivulji integral, Plošni integral, Veza krivuljnog, plošnog i trostrukog integrala, Parcijalne diferencijalne jednadžbe, Numeričke metode rješavanja običnih diferencijalnih jednadžbi

Upit o proizvodu