Osnove uredskog i arhivskog poslovanja

Kategorija: Srednje škole
Cijena: 10,62
+

Marijan Maroja, Vesna Ramljak

 

 

Uredno i pravilno obavljanje poslova u pisarnici, a nakon toga u pismohrani, koja je sastavni dio svake pisarnice, traži puno znanja i poznavanja svih postupaka spisovodstva, uredskog i arhivskog poslovanja.

Provjera osposobljenosti zaposlenih u pisarnicama određena je polaganjem određenih stručnih ispita. Prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, svaki stvaratelj gradiva dužan je imati jednu odgovornu osobu za rad u pismohrani. Ta osoba dužna je položiti stručni ispit za djelatnika u pismohrani.

Autori su se, uočivši potrebu za pomagalom koje će postupke spisovodstva, uredskog i arhivskog poslovanja što jednostavnije objasniti. Njegov je glavni cilj pomoć u obavljanju poslova svim zaposlenima u pisarnicama i pismohranama.

Osim toga, u priručniku su obrađene teme i gradivo koje je potrebno za polaganje stručnog ispita za zaštitu i obradu arhivskog gradiva. Obrađeno je ukratko pet glavnih tema potrebnih za rad. To su: dopisivanje, službeno dopisivanje, spisovodstvo, uredsko i arhivsko poslovanje.

Upit o proizvodu