IZAZOV 1, 1. DIO

Kategorija: Osnovne škole
Cijena: 4,65
+

Ivan Mrkonjić - Đurđica Salamon Padjen

Zbirka zadataka Izazovi 1 za dodatnu nastavu matematike u prvom razredu osnovne škole potpuno su usklađeni s pripadnim udžbenicima.

Natjecanje "Klokan bez granica" poslužilo je kao glavna orijentacija za izbor i razinu složenosti zadataka.

IZAZOVI 1, 1. dio 25,00 kun

 

Privitci:

Upit o proizvodu