IZAZOV 3, 2. DIO

Kategorija: Škola za život
Cijena: 5,00
+

Ivan Mrkonjić, Đurđica Salamon Padjen

Zbirka zadataka Izazovi 3 za dodatnu nastavu matematike u trećem razredu osnovne škole potpuno su usklađeni s pripadnim udžbenicima.

Natjecanje "Klokan bez granica" poslužilo je kao glavna orijentacija za izbor i razinu složenosti zadataka.

Izazovi 3, 2. dio 4,65 €

Privitci:

Upit o proizvodu